1. Phục hồi, nâng cấp bơm, van công nghiệp.

2. Phục hồi, nâng cấp máy móc thiết bị công nghiệp.

3. Gia công cơ khí.

4. Bảo trì hệ thống thủy lực, khí, khí nén (Máy nén khí, máy thổi khí, bơm thủy lực)