• 0978 603 098
  • Mở cửa: 8h00 - 17h00 ( Thứ 2 - Thứ 7)

  • Lot 1, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội

Sứ mệnh và tầm nhìn:

TẦM NHÌN:

Sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật do Công ty công ty cổ phần công nghiệp Hưng Nghĩa cung cấp đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng.

SỨ MỆNH:

Sứ mệnh của chúng tôi là  Sáng tạo ra giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng.