29 12/2020

CÁC HỆ THỐNG BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG

Tác giả: Hà Trang - Hưng Nghĩa 

Bijur Delimon mang đến sự lựa chọn đa dạng nhất, dải sản phẩm rộng, công nghệ hiện đại và dịch vụ khách hàng đẳng cấp thế giới. Phạm vi cung cấp sản phẩm của chúng tôi bao gồm hệ thống bôi trơn, bơm mỡ, bơm dầu, van chia, đầu nối, và phụ kiện để sử dụng trong nhiều hệ thống khác nhau. Mỗi hệ thống bôi trơn tự động của chúng tôi có thể được sử dụng trong nhiều môi trường công nghiệp như sản xuất thép, nhiệt điện, xe máy mỏ, thực phẩm, xi măng... Từ các ứng dụng cụ thể đến bôi trơn máy móc, mỗi hệ thống giúp KÉO DÀI TUỔI THỌ MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ DUY TRÌ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT.

- SINGLE LINE RESISTANCE (SLR) SYSTEMS.

- DUALINE LUBRICATION SYSTEMS.

- PROGRESSIVE LUBRICATION SYSTEMS.

- RAILWAY LUBRICATION SYSTEMS.

- AIR-OIL LUBRICATION SYSTEMS.

- GEAR SPRAY LUBRICATION SYSTEMS

- OIL CIRCULATING SYSTEMS.

- POSITIVE DISPLACEMENT INJECTOR SYSTEMS.

- SINGLE POINT LUBRICATORS.

- SPECIALTY SYSTEMS.