29 12/2020

Chế tạo lắp đặt khớp giãn nở chịu nhiệt

Thiết kế chế tạo khớp giãn nở chịu nhiệt cho nhà máy nhiệt điện, xi măng, sản xuất thép