28 12/2020

Nâng cấp máy nén khí tại Xi măng Nghi Sơn

Nâng cấp máy nén khí từ giải nhiệt bằng khí sang giải nhiệt bằng nước.

Thực hiện:

Tính toán, Thiết kế, Thi công và chuyển giao