28 12/2020

Phục hồi bơm thủy lực Parker

Thực hiện Polishing các chi tiết của bơm thủy Kiểu Piston PV