Năm 2020 - Sinh nhật Hưng Nghĩa lần thứ 18
29 12/2020

Năm 2020 - Sinh nhật Hưng Nghĩa lần thứ 18

Năm 2020 , Sinh nhật lần thứ 18 của Công ty Hưng Nghĩa được tổ chức tại Khu du lịch Tam Đảo. Buổi sinh nhật diễn ra với nhiều hoạt động đầy vui tươi, ấm áp. Hơn thế, anh chị em Hưng Nghĩa đã có buổi sáng chủ nhật thinh không để thiền, để trải nghiệm mọi điều trong cuộc sống, để chia tay, để gắn bó hơn với Hưng Nghĩa.

Cuộc thi ảnh chủ đề Hưng Nghĩa trong tôi 2020
29 12/2020

Cuộc thi ảnh chủ đề Hưng Nghĩa trong tôi 2020

Cuộc thi ảnh được tổ chức thường niên với chủ đề Hưng Nghĩa trong tôi. Cuộc thi nhắm tôn vinh những khoảnh khắc đẹp trong lao động, hoạt động của mọi ngưòi lao động tại côny ty Hưng Nghĩa.